Hälsingegården Erik-Anders . Söderala


22 juni - 15 juli


öppet 11:00 - 17:00


Mats Jonsson

Född 1952 i Söderhamn

Bor i Söderhamn

Verksam i Söderhamn


Vad kan du se annorstädes som du icke ser hemma?

Vad du ser är himmel och jord och alla elementen, ty därav är allt danat.

Vad kan du någonstädes få se som kan få en varaktig tillvaro under solen?

Om du såge allt som finns till i denna värld, vad vore det om inte annat än att se idel fåfänglighet?


Thomas A Kempis

1380-1471info (at)mats-jonsson.se (c) www.adular.se